Co to jest coaching

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobą lub organizacją w szybkim i sprawniejszym rozwoju oraz polepszaniu efektów działania w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

 

Obszary Coachingu

 

 

Coaching personalny  (nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka.)

 

Life coaching  (nastawiony na relacje i życie osobiste.) - rodzaj coachingu, koncentruje się na osiąganiu celów osobistych; obejmuje: plany życiowe, wizję w życiu, wybitną dbałość o siebie, związki (dla singli, par i rodzin), zdrowie i urodę, kreatywność, wolność finansową, organizację, problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami, deficyty uwagi.

Life coaching skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów. Jest mocno nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi.

 

Coaching zawodowy (związany z rozwojem, karierą.)  – jeden z rodzajów coachingu, służący rozwojowi zawodowemu pracowników; w ramach konkretnego stanowiska pracy zarówno obecnie zajmowanego, jak i takiego, którego objęcie jest przez klienta dopiero planowane. Coaching zawodowy adresowany jest do osób zatrudnionych w organizacji, a jego kontekst stanowią obowiązki i miejsce zajmowane w strukturze organizacji pracodawcy. Dla porównania coaching biznesowy kierowany jest do samodzielnych specjalistów i przedsiębiorców. Coaching zawodowy służy wsparciu w realizacji zadań zawodowych pracownika. Obszarem pracy są wiedza, przekonania i postawy w realizacji roli zawodowej. Może być realizowany zarówno w pracy z menadżerem (coaching menadżerski), z przedstawicielem kadry zarządzającej (executive coaching) jak z osobami na innych stanowiskach. Szczególnym rodzajem coachingu zawodowego jest coaching ścieżki zawodowej (career coaching). Ma on na celu wspieranie osoby w czasie wyboru kierunku rozwoju zawodowego lub pierwszym okresie objęcia nowej funkcji. W organizacji zazwyczaj ma on miejsce, gdy potrzebne jest określenie nowych obszarów pracy zawodowej, a w tym kontekście mocnych stron i ewentualnych ograniczeń pracownika. Może dotyczyć wsparcia na nowym stanowisku lub w sytuacji przygotowania do awansu.

 

Executive coaching  (praca z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw)

 

Coaching inwestycyjny (związany zazwyczaj z osobistymi inwestycjami)

 

Coaching biznesowy ( nastawiony na rozwój biznesu)  – rodzaj coachingu, wspiera przedsiębiorców w rozwoju ich biznesów, skierowany jest do: właścicieli i menedżerów w małych przedsiębiorstwach, firm rozpoczynających swoją działalność, specjalistów pracujących na prywatnej praktyce, osób prowadzących działalność gospodarczą, osób pragnących założyć własny biznes.

 

Coaching grupowy – nastawiony na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia, np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, przywództwo według Coaching Institute Polska.

 

 
© 2016 - 2020  Wszystkie prawa zastrzeżone